Prístupov na stránku:  181120   Aktuality:

2.september 2014: Prvý školský deň sa koná slávnostné otvorenie nového školského roka o 8,00 hod. v budove školy pre žiakov 1. ročníkov denného trojročného štúdia ( učebné odbory ) a pre žiakov všetkých ročníkov denného štvorročného štúdia ( študijné odbory ): I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, III.A, IV.A. Všetci ostatní žiaci - t.j. 2., 3. ročník denného trojročného štúdia ( učebné odbory) a 1., 2. ročník nadstavbového štúdia nastúpia do školy o 10,00 hod

V prvom júnovom týždni sa na našej škole konala Ústna forma MS 2014. Úspešným maturantom srdečne gratulujeme.

28.5.2014 - Upozornenie pre všetkých maturantov ! - Časový rozpis maturitnej skúšky bol zmenený. Nájdete ho tu: http://sostasmat.edupage.org/maturita/?

14.5.-16.5.2014: Žiaci prezentovali svoje vedomosti a zručnosti v praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Priblíži vám ich galéria PČOZ MS 2014.

15.máj 2014: Výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov  technika  a prevádzka dopravy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  a kozmetik pre šk.rok 2014/15 nájdete tu: Vysledky_PS_SO_2014_15

7.máj 2014: Zverejnili sme kritériá na prijímacie skúšky pre denné nadstavbové (maturitné) štúdium  : PS_NS_2014_15 a aj pre externé štúdium v učebných odoroch ( pre absolventov učebných alebo študijných odborov na SŠ):  PS_externe_VL  pre šk.rok 2014/15 : 

29.-30. apríl 2014 - NITRA - MLADÝ TVORCA - celoslovenská výstava stredných odborných škôl. Naša škola sa úspešne prezentovala vo svojom stánku ako odborná škola techniky a služieb (ako má vo svojom názve).Svoje odborné strojárske zameranie sme prezentovali ukážkou práce nášho CNC sústruhu vďaka nášmu učiteľovi Ing. Varényimu, dopravné zameranie charakterizovala naša účasť v súťaži  Maják pre dopravu a služby sa prezentovali malými ukážkami kaderníckych prác a prác našich kuchárov i barmanov. Fotogaléria: Mladý tvorca Nitra 2014.

 29.-30.4 2014: Nitra -1.ročník celoslovenskej súťaže MAJÁK PRE DOPRAVU o cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vyhral náš žiak Miroslav Kotešovský zo IV.B odboru technika a prevádzka dopravy. Jeho projekt kombinovanej prepravy nových osobných automobilov a porovnania železničnej anákladnej automobilovej dopravy s názvom " Lacno, rýchlo, ekologicky " zaujal odbornú komisiu spomedzi všetkých prihlásených projektov najviac a získal okrem prestížneho ocenenia aj finančnú poukážku vo výške 500 €. Foto je tu

 V termínoch 12.mája 2014 a 15.mája 2014 sa budú konať prijímacie skúšky pre študijné odbory denného štúdia v školskom roku 2014/2015. Miesto konania: učebňa č.7 a učebňa č.9.Vylosovanie jedného z testov ( test A, test B ): 8.00. Príchod uchádzačov: 8.15 hod. Administrácia a písanie testu zo SJL: 8.25 - 9.15 hod./ 8.25 - 9.45 pre žiakov s ŠVVP.Administrácia a písanie testu z MAT: 9.55 - 10.45 hod./ 9.55 -11.15 pre žiakov s ŠVVP.Žiaci pri písaní testu z matematiky môžu používať kalkulačku, ale nie mobilný telefón. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 15.05.2014 o 15.00 hod. na dverách budovy školy a na internetovej stránke školy.                                                                                                                                                    

9.-10.4.2014: Celoslovenské finále súťaže AUTOOPRAVÁRJUNIOR CASTROL 2014 v Bratislave. Náš žiak Adam Siget z III.C triedy dosiahol výrazný úspech v kategórii Autoopravár Junior  - Lakovník a získal 2.miesto. Gratulujeme a ďakujeme aj pedagógom, ktorí prispeli k tomutomúspechu školy: nášmu vynikajúcemu lakovníkovi - majstrovi OV - p.Zorkovi a učiteľom - najmä Mgr. Vrankovej. Foto zo súťaže nájdete tu: AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2014 - finále alebo si kliknite na video z archívu RTVS, 18 minuta a 50 sekunda záznamu je začiatok príspevku zo súťaže: rtvs autosalon 18min_50sek_27042014 

25.marec 2014: V oblastnom kole celoslovenskej súťaže "Autoopravár Junior Castrol 2014" v kategórii Autoopravár Junior - LAKOVNÍK nás úspešne reprezentoval Adam Siget, ktorý sa umiestnil na 1.mieste. Pozrite si fotogalériu zo súťaže.

Zverejnili sme kritériá na prijímacie skúšky pre študijné a učebné odbory denného štúdia pre žiakov z 9.ročníka ZŠ pre šk.rok 2014/15 : PS kritériá na denné štúdium 2014/15

12. marec 2014: Naša škola sa stala organizátorom Okresného kola vo volejbale. Naše žiačky K.Gregoríková, K.Kekišová, P.Marková, L.Kočicová, L.Križmová, M.Trnovcová obsadili v silnej konkurencii 2.miesto a kolektív chlapcov školy 3.miesto. Do galérie boli pridané fotografie.

INTERBEAUTY TROPHY 2014 - Bratislava - celoslovenská súťaž v účesovej tvorbe a kozmetike. Výrazný úspech dosiahla naša žiačka Kristína Kekišová z I.S triedy, ktorá získala 3.miesto v kaderníckej súťaži na tému Purpurová nevesta. Jej modelkou bola tiež naša žiačka z III.K Monika Šinská. Školu úspešne reprezentovali aj žiačky Štefánia Pilátová z III.K s modelkou Timeou Kozovou z I.D v odbore kaderník a Miroslava Bógyiová z III.A s modelkou Jesikou Mazínyovou z I.A v odbore kozmetik. Pozrite si  fotogalériu.

Február 2014: Žiaci Marcel ŠimunKristína Gregoríková školu úspešne reprezentovali na celoslovenskej barmanskej súťaži Nicolaus CUP 2014 v Bratislave, pričom Marcel Šimun získal 3.miesto.

Žiak II.C triedy Lukáš Valuch úspešne reprezentoval našu školu a získal 1.miesto v okresnom kole Olympiády z Nemeckéko jazyka. Žiak IV.B triedy  Miroslav Kotešovský  získal 3.miesto v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka. Fotogatéria.

28. november 2013: Celoslovenská súťaž v odbore inštalatér - Juvyr 2013 v Bratislave. Naši žiaci René Brúna a Jakub Tarina z II.D triedy dosiahli výrazný úspech a umiestnili sa na 1.mieste. Foto zo súťaže: Juvyr 2013 . 

29. november 2013: Celoslovenská súťaž v odbore kozmetik - Juvyr 2013 v Bratislave. Veľmi pekný úspech dosiahla naša žiačka Miroslava Bógyiová   z III. A triedy.  Umiestnila sa na 3.mieste  v silnej konkurencii žiakov z celého Slovenska. Témou bola " Nevesta orientu ". Foto zo súťaže: Juvyr 2013. 

8.november 2013 - Uskutočnil sa  Deň otvorených dverí  na našej škole . Našu novú zmodernizovanú školu  a  tiež nové možnosti štúdia na našej škole , ako aj možnosti zamestnania vo firmách TOPOS a.s. a Welding s.r.o. si prišlo pozriež viac než 150 žiakov. Pozrite si bohatú fotogalériu z úspešnej akcie  !

24. október 2013:  naša škola sa stala organizátorom Majstrovstiev okresu v bedmintoneNaši žiaci K. Kekišová, J. Haluzová, F. Gigel  a  J. Lacena obsadili v silnej konkurencii 3.miesto. 

Do galérie Škola po modernizácii -2013 boli pridané fotografie.

4.október 2013: INTERBEAUTY TROPHY - Bratislava - celoslovenská súťaž v účesovej tvorbe a kozmetike. Výrazný úspech dosiahla naša žiačka Monika Šinská z III.K triedy, ktorá získala 3.miesto v kaderníckej súťaži na tému Svadba budúcnosti, ktorej modelkou  bola tiež naša žiačka Justína Jančovičová z III.K. Fotogaléria zo súťaže.

Staršie udalosti si môžete pozrieť v archíve »

Vitajte na stránke Strednej odbornej školy techniky a služieb v Topoľčanoch.
Záujemcom o štúdium na našej škole poskytujeme: