Prístupov na stránku:  218808   Aktuality:

22.máj 2015: Zverejnili sme kritériá na prijímacie skúšky pre denné nadstavbové (maturitné) štúdium  : PS_NS_2015_16 a aj pre externé štúdium v učebných odoroch ( pre absolventov učebných alebo študijných odborov na SŠ):  PS_externe_VL  pre šk.rok 2015/16.

15.máj 2015: Výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov  technika  a prevádzka dopravy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  a kozmetik pre šk.rok 2015/16 nájdete tu: Výsledky PS 2015

29.-30.apríl 2015 - NITRA - MLADÝ TVORCA  - celoslovenská výstava stredných odborných škôl. Naša škola sa úspešne prezentovala vo svojom stánku ako odborná škola techniky a služieb. Svoje odborné strojárske zameranie sme prezentovali ukážkou práce nášho CNC sústruhu a služby ukážkami kaderníckych prác. Fotogaléria: Mladý tvorca Nitra 2015

30.apríl 2015: Organizačné pokyny k  prijímacím skúškam do študijných odborov pre šk.rok 2015/16 nájdete tu: Organizácia PS 11.5. a 14.5.2015

marec 2015: Naša žiačka z I.T Karin Hostinská získala cenu poroty za víťaznú fotografiu v súťaži SAŽP Enviróza. V galériii Enviróza - Fotozáťaž nájdete fotografie.

11.marec 2015: V oblastnom kole celoslovenskej súťaže Autoopravár Junior Castrol 2015  v kategórii Autoopravár Junior - LAKOVNÍK nás úspešne reprezentoval Jozej Štefkovič, ktorý sa umiestnil na 1. miesteAndrej Halmo na 3.mieste. V kategórii Autoopravár Junior - MECHANIK A ELEKTRIKÁR dosiahol Dávid Hudok, ktorý v silnej konkurencii získal 3.miesto. Fotografie zo súťaže nájdete v galérii.

Prihlášky na nadstavbové maturitné štúdium pre šk.rok 2015/16 nájdete: Prihlasky_nadstavba_2015_16

Zverejnili sme kritériá na prijímacie skúšky pre študijné a učebné odbory denného štúdia pre žiakov z 9.ročníka ZŠ pre šk.rok 2015/16:  Kriteria_na_PS_2015_16  

2.december 2014: Našu školu navštívil slovenský vizážista Brani GröhlingMotivačné stretnutie so študentami št.odbotov kozmetik, vlasová kozmetika a učebného odboru kaderník prebiehalo v príjemnej atmosfére, známy vizážista prerozprával svoj profesný príbeh. Študenti videli, že aj remeselnou profesiou sa dá veľa dosiahnuť. Pozrite si foto.

Dňa 1.decembra 2014 sa naši žiaci zapojili do kampane Červené stužky v rámci boja proti AIDS. Pozrite si foto.

28.november 2014: Na našej škole sa uskutočnil DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v čase od 8,30 hod. do 13,00 hod., na ktorý boli pozvaní všetci žiaci 9. ročníkov zo ZŠ a ich rodičia a učitelia. Foto je tu.

28.novembra 2014 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Hodina deťom. Tu sú fotografie.

25.-26. november 2014: V celoštátnej súťaži pre SOŠ Juvyr 2014 v Bratislave v učebnom odbore INŠTALATÉR naši žiaci René Brúna a Jakub Tarina z III.D triedy dosiahli výrazný úspech a umiestnili sa na 2.mieste. Preukázali kvalitu osvojených praktických zručností, čítanie technických výkresov, ako aj zvolený postup pri komplexnej montáži. V učebnom odbore KADERNÍK ukázal svoj talent, využil fantáziu a odborné zručnosti na modelke Sofii Zubákovej Miroslav Dobšovič z II.D triedy.Vytvoril svoju víziu na tému NEVESTA JARI a umiestnil sa na 3.mieste Foto: Juvyr november 2014

13. november 2014:  V našej škole sa konala už tradičná akcia Študentská kvapka krvi. Dobrovoľným darcom krvi patrí úprimná vďaka.

6.novembra 2014 sa konala v MsKS v Bánovciach n.B.  prezentácia stredných škôl - Burza informácií. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa niečo o našej škole formou rozhovorov so žiačkami a pedagógmi. Tiež mohli vidieť žiačky pri práci.  

11. novembra 2014 sa žiaci strojárskych odborov a lakovníci zúčastnili na exkurzii v modernej firme Ekom v Piešťanoch. Firma sa zaoberá výrobou kompresorov. Žiaci sa oboznámili s novými technológiami v oblasti strojárstva a s lakovníckou prevádzkou. Fotografie nájdete vo fotogalérii.

23.-24. október 2014: Škola sa stala organizátorom Okresného kola v bedmintone. Naše žiačky K.Kekišová a L.Kočicová obsadili v silnej konkurencii 2.miesto a žiaci J.Lacena a F.Gigel tiež 2.miesto. 

3.október 2014:  INTERBEAUTY TROPHY - Bratislava - celoslovenská súťaž v účesovej tvorbe a kozmetike.Výrazný úspech dosiahla naša žiačka Miroslava Bógyiová z IV.A triedy, ktorá získala 2.miesto v kozmetickej súťaži na tému: Navždy sa zachová v pamäti stužková. Školu úspešne reprezentovali aj Miroslav Dobšovič s modelkou Natáliou Cifrovou z II.D triedy v odbore kaderník. Pozrite si fotografie v galérii Interbeauty.

september  2014: Žiaci našej školy -  Greenpeaces pod vedením p. učiteľky Mgr. Vrankovej   sa stali víťazmi 1.ročníka školského programu Enviróza. Odmenou im bola 1-dňová exkurzia v Komárne. V galérii Exkurzia Komárno nájdete fotografie.

V prvom júnovom týždni sa na našej škole konala Ústna forma MS 2014. Úspešným maturantom srdečne gratulujeme.

14.5.-16.5.2014: Žiaci prezentovali svoje vedomosti a zručnosti v praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Priblíži vám ich galéria PČOZ MS 2014.

29.-30. apríl 2014 - NITRA - MLADÝ TVORCA - celoslovenská výstava stredných odborných škôl. Naša škola sa úspešne prezentovala vo svojom stánku ako odborná škola techniky a služieb (ako má vo svojom názve).Svoje odborné strojárske zameranie sme prezentovali ukážkou práce nášho CNC sústruhu vďaka nášmu učiteľovi Ing. Varényimu, dopravné zameranie charakterizovala naša účasť v súťaži  Maják pre dopravu a služby sa prezentovali malými ukážkami kaderníckych prác a prác našich kuchárov i barmanov. Fotogaléria: Mladý tvorca Nitra 2014.

 29.-30.4 2014: Nitra -1.ročník celoslovenskej súťaže MAJÁK PRE DOPRAVU o cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vyhral náš žiak Miroslav Kotešovský zo IV.B odboru technika a prevádzka dopravy. Jeho projekt kombinovanej prepravy nových osobných automobilov a porovnania železničnej anákladnej automobilovej dopravy s názvom " Lacno, rýchlo, ekologicky " zaujal odbornú komisiu spomedzi všetkých prihlásených projektov najviac a získal okrem prestížneho ocenenia aj finančnú poukážku vo výške 500 €. Foto je tu

9.-10.4.2014: Celoslovenské finále súťaže AUTOOPRAVÁRJUNIOR CASTROL 2014 v Bratislave. Náš žiak Adam Siget z III.C triedy dosiahol výrazný úspech v kategórii Autoopravár Junior  - Lakovník a získal 2.miesto. Gratulujeme a ďakujeme aj pedagógom, ktorí prispeli k tomutomúspechu školy: nášmu vynikajúcemu lakovníkovi - majstrovi OV - p.Zorkovi a učiteľom - najmä Mgr. Vrankovej. Foto zo súťaže nájdete tu: AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2014 - finále alebo si kliknite na video z archívu RTVS, 18 minuta a 50 sekunda záznamu je začiatok príspevku zo súťaže: rtvs autosalon 18min_50sek_27042014 

INTERBEAUTY TROPHY 2014 - Bratislava - celoslovenská súťaž v účesovej tvorbe a kozmetike. Výrazný úspech dosiahla naša žiačka Kristína Kekišová z I.S triedy, ktorá získala 3.miesto v kaderníckej súťaži na tému Purpurová nevesta. Jej modelkou bola tiež naša žiačka z III.K Monika Šinská. Školu úspešne reprezentovali aj žiačky Štefánia Pilátová z III.K s modelkou Timeou Kozovou z I.D v odbore kaderník a Miroslava Bógyiová z III.A s modelkou Jesikou Mazínyovou z I.A v odbore kozmetik. Pozrite si  fotogalériu.

Do galérie Škola po modernizácii -2013 boli pridané fotografie.

Staršie udalosti si môžete pozrieť v archíve »

Vitajte na stránke Strednej odbornej školy techniky a služieb v Topoľčanoch.
Záujemcom o štúdium na našej škole poskytujeme: