Prístupov na stránku:  236164   Aktuality:

23.septembra 2015 sa uskutočnila na našej škole súťažná hra Voľná hodina.Súťaž realizovali pracovníci NÚCEMu v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.Pozostávala zo spoločensko-vedomostnej hry. Zúčastnili sa jej žiaci z tried: II.A, III.A, IV.A. Pozrite si bohatú fotogalériu.

ZMENA  ROZVRHU HODÍN: Od 16.9.2015 (streda) sa mení rozvrh hodín teoretického vyučovania, ktorý nájdete tu:web stránka pre žiakov a rodičov školy.

2.september 2015: Prvý školský deň sa koná slávnostné otvorenie školského roka8,00 hodv budove školy pre žiakov 1.ročníkov denného trojročného štúdia (učebné odbory) a pre žiakov všetkých ročníkov denného štvorročného štúdia (študijné odbory): I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, III.A, IV.A. Všetci ostatní žiaci - t.j. 2.,3. ročník denného trojročného štúdia (učebné odbory) a 1., 2. ročník nadstavbového štúdia nastúpia do školy o 10,00 hod.

august 2015:  Zverejnili sme rozvrh hodín pre nový školský rok 2015/16 platný od 3.septembra 2015. Nájdete ho tu: Rozvrh hodín 2015_16

Vďaka úspešnému projektu DIGIškola sme získali tabletovú učebňu, v ktorej môžu študenti efektívne využívať najmodernejšie dotykové technológie vo vyučovacom procese. Projekt sa realizuje z iniciatívy spoločnosti Samsung. Pozrite si fotografie.

Jún 2015: Študenti našej školy sa zúčastnili Hasičskej súťaže a obsadili pekné 2.miesto. Prvou disciplínou bola štafeta a druhou hasičský útok, ktorého cieľom bolo prúdom vody zhodiť terč. Pozrite si bohatú fotogalériu.

22.-26.6.2015 sa na našej škole konali záverečné skúšky učebných odborov. Všetci žiaci vykonali záverečné skúšky úspešne, získali výučný list a tí najúspešnejší aj cenný certifikát. Pozrite si fotografie.

26.6.2015 sa uskutočnil  Deň otvorených dverí na našej škole - tentoraz pre ôsmakov zo ZŠ. Pozreli si novú zmodernizovanú školu  a  aj pracoviská školy pre praktické vyučovanie. Súčasťou DOD bol aj propagačný deň "Autopravárenské remeslá a služby". Oboznámili sa najmä s profesiou lakovník, kde si priamo mohli vyskúšať ôsmaci prácu lakovnía. Do galérie Deň otvorených dverí 2014/2015 boli pridané fotografie.

1.6.2015 sa konalo slávnostné otvorenie MS 2015. Pri tejto príležitosti boli aj ocenení študenti, ktorí počas svojho štúdia najúspešnejšie a najaktívnejšie reprezentovali školu v súťažiach. Pozrite si fotogalériu.

22.máj 2015: Zverejnili sme kritériá na prijímacie skúšky pre denné nadstavbové (maturitné) štúdium  : PS_NS_2015_16 a aj pre externé štúdium v učebných odoroch ( pre absolventov učebných alebo študijných odborov na SŠ):  PS_externe_VL  pre šk.rok 2015/16.

29.-30.apríl 2015 - NITRA - MLADÝ TVORCA  - celoslovenská výstava stredných odborných škôl. Naša škola sa úspešne prezentovala vo svojom stánku ako odborná škola techniky a služieb. Svoje odborné strojárske zameranie sme prezentovali ukážkou práce nášho CNC sústruhu a služby ukážkami kaderníckych prác. Fotogaléria: Mladý tvorca Nitra 2015

marec 2015: Naša žiačka z I.T Karin Hostinská získala cenu poroty za víťaznú fotografiu v súťaži SAŽP Enviróza. V galériii Enviróza - Fotozáťaž nájdete fotografie.

11.marec 2015: V oblastnom kole celoslovenskej súťaže Autoopravár Junior Castrol 2015  v kategórii Autoopravár Junior - LAKOVNÍK nás úspešne reprezentoval Jozej Štefkovič, ktorý sa umiestnil na 1. miesteAndrej Halmo na 3.mieste. V kategórii Autoopravár Junior - MECHANIK A ELEKTRIKÁR dosiahol Dávid Hudok, ktorý v silnej konkurencii získal 3.miesto. Fotografie zo súťaže nájdete v galérii.

2.december 2014: Našu školu navštívil slovenský vizážista Brani GröhlingMotivačné stretnutie so študentami št.odbotov kozmetik, vlasová kozmetika a učebného odboru kaderník prebiehalo v príjemnej atmosfére, známy vizážista prerozprával svoj profesný príbeh. Študenti videli, že aj remeselnou profesiou sa dá veľa dosiahnuť. Pozrite si foto.

25.-26. november 2014: V celoštátnej súťaži pre SOŠ Juvyr 2014 v Bratislave v učebnom odbore INŠTALATÉR naši žiaci René Brúna a Jakub Tarina z III.D triedy dosiahli výrazný úspech a umiestnili sa na 2.mieste. Preukázali kvalitu osvojených praktických zručností, čítanie technických výkresov, ako aj zvolený postup pri komplexnej montáži. V učebnom odbore KADERNÍK ukázal svoj talent, využil fantáziu a odborné zručnosti na modelke Sofii Zubákovej Miroslav Dobšovič z II.D triedy.Vytvoril svoju víziu na tému NEVESTA JARI a umiestnil sa na 3.mieste Foto: Juvyr november 2014

Staršie udalosti si môžete pozrieť v archíve »

Vitajte na stránke Strednej odbornej školy techniky a služieb v Topoľčanoch.
Záujemcom o štúdium na našej škole poskytujeme: