Prístupov na stránku:  167987   Aktuality:

 


V termínoch 12.mája 2014 a 15.mája 2014 sa budú konať prijímacie skúšky pre študijné odbory denného štúdia v školskom roku 2014/2015. Miesto konania: učebňa č.7 a učebňa č.9.Vylosovanie jedného z testov ( test A, test B ): 8.00. Príchod uchádzačov: 8.15 hod. Administrácia a písanie testu zo SJL: 8.25 - 9.15 hod./ 8.25 - 9.45 pre žiakov s ŠVVP.Administrácia a písanie testu z MAT: 9.55 - 10.45 hod./ 9.55 -11.15 pre žiakov s ŠVVP.Žiaci pri písaní testu z matematiky môžu používať kalkulačku, ale nie mobilný telefón. Výsledky testov budú zverejnené 15.5.2014 na dverách budovy školy a na internetovej stránke školy.                                                                                                                                                    

9.-10.4.2014: Celoslovenské finále súťaže AUTOOPRAVÁRJUNIOR CASTROL 2014 v Bratislave. Náš žiak Adam Siget z III.C triedy dosiahol výrazný úspech v kategórii Autoopravár Junior  - Lakovník a získal 2.miesto. Foto zo súťaže.

25.marec 2014: V oblastnom kole celoslovenskej súťaže "Autoopravár Junior Castrol 2014" v kategórii Autoopravár Junior - LAKOVNÍK nás úspešne reprezentoval Adam Siget, ktorý sa umiestnil na 1.mieste. Pozrite si fotogalériu zo súťaže.

Zverejnili sme kritériá na prijímacie skúšky pre študijné a učebné odbory denného štúdia pre žiakov z 9.ročníka ZŠ pre šk.rok 2014/15 : PS študijné a učebné odbory.  

12. marec 2014: Naša škola sa stala organizátorom Okresného kola vo volejbale. Naše žiačky K.Gregoríková, K.Kekišová, P.Marková, L.Kočicová, L.Križmová, M.Trnovcová obsadili v silnej konkurencii 2.miesto a kolektív chlapcov školy 3.miesto. Do galérie boli pridané fotografie.


INTERBEAUTY TROPHY 2014 - Bratislava - celoslovenská súťaž v účesovej tvorbe a kozmetike. Výrazný úspech dosiahla naša žiačka Kristína Kekišová z I.S triedy, ktorá získala 3.miesto v kaderníckej súťaži na tému Purpurová nevesta. Jej modelkou bola tiež naša žiačka z III.K Monika Šinská. Školu úspešne reprezentovali aj žiačky Štefánia Pilátová z III.K s modelkou Timeou Kozovou z I.D v odbore kaderník a Miroslava Bógyiová z III.A s modelkou Jesikou Mazínyovou z I.A v odbore kozmetik. Pozrite si  fotogalériu.


Február 2014: Žiaci Marcel ŠimunKristína Gregoríková školu úspešne reprezentovali na celoslovenskej barmanskej súťaži Nicolaus CUP 2014 v Bratislave, pričom Marcel Šimun získal 3.miesto.

Žiak II.C triedy Lukáš Valuch úspešne reprezentoval našu školu a získal 1.miesto v okresnom kole Olympiády z Nemeckéko jazyka. Žiak IV.B triedy  Miroslav Kotešovský  získal 3.miesto v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka. Fotogatéria.

Príbeh lásky obrábača kovov: Nové krátke video o našom budúcom obrábačovi kovov, o budúcej kaderníčke, o tiež našej súčasnej škole si môžete pozrieť cez tento link

Žiaci našej školy zviditeľnili  1. december - Svetový deň boja proti AIDS.  Vytvorili symbol kampane boja proti AIDS - červenú stužku.  Foto z akcie: Červené stužky .

28. november 2013: Celoslovenská súťaž v odbore inštalatér - Juvyr 2013 v Bratislave. Naši žiaci René Brúna a Jakub Tarina z II.D triedy dosiahli výrazný úspech a umiestnili sa na 1.mieste. Foto zo súťaže: Juvyr 2013 . 

29. november 2013: Celoslovenská súťaž v odbore kozmetik - Juvyr 2013 v Bratislave. Veľmi pekný úspech dosiahla naša žiačka Miroslava Bógyiová   z III. A triedy.  Umiestnila sa na 3.mieste  v silnej konkurencii žiakov z celého Slovenska. Témou bola " Nevesta orientu ". Foto zo súťaže: Juvyr 2013. 

21.november 2013: Naša škola sa zúčastnila Burzy informácií stredných škôl v Topoľčanoch, kde prezentovala svoje učebné a študijné odbory. Fotoalbum z akcie: Burza práce a informácií. 

8.november 2013 - Uskutočnil sa  Deň otvorených dverí  na našej škole . Našu novú zmodernizovanú školu  a  tiež nové možnosti štúdia na našej škole , ako aj možnosti zamestnania vo firmách TOPOS a.s. a Welding s.r.o. si prišlo pozriež viac než 150 žiakov. Pozrite si bohatú fotogalériu z úspešnej akcie  !

7.november 2013: Na našej škole sa uskutočnila Študentská kvapka krvi. Počet darcov dosiahol 52, čo je najviac v doterajšej histórii tejto akcie. V duchu hesla: Daruj krv - zachrániš život, chceme všetkým darcom a organizátorom poďakovať.  

24. október 2013:  naša škola sa stala organizátorom Majstrovstiev okresu v bedmintoneNaši žiaci K. Kekišová, J. Haluzová, F. Gigel  a  J. Lacena obsadili v silnej konkurencii 3.miesto. 

Do galérie Škola po modernizácii -2013 boli pridané fotografie.

Škola sa zapojila do akcie Záložka spája školy 2013: Topoľčany - Sobrance. Fotoalbum.

22.-23.október 2013: Žiaci Marcel Šimun a Denis Grach školu úspešne reprezentovali na tradičnej medzinárodnej barmanskej súťaži juniorov EUROCUP 2013 . Do fotogalérie boli pridané fotografie.

16.október 2013 -Škola sa zúčastnila v Kampani 2013 Odstráň obezitu. Fotogaléria z akcie.

4.október 2013: INTERBEAUTY TROPHY - Bratislava - celoslovenská súťaž v účesovej tvorbe a kozmetike. Výrazný úspech dosiahla naša žiačka Monika Šinská z III.K triedy, ktorá získala 3.miesto v kaderníckej súťaži na tému Svadba budúcnosti, ktorej modelkou  bola tiež naša žiačka Justína Jančovičová z III.K. Fotogaléria zo súťaže.

Staršie udalosti si môžete pozrieť v archíve »

Vitajte na stránke Strednej odbornej školy techniky a služieb v Topoľčanoch.
Záujemcom o štúdium na našej škole poskytujeme: